Zamknij
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Strona główna
Zmień kontrast
Zmień rozmiar czcionki

Zadaj pytanie Wójtowi

 

Szukaj w pytaniach i odpowiedziach

Szukana fraza:

 


Lista pytań i odpowiedzi

Pytanie zadane dnia 2017-04-06 17:00:25, przez Grażyna Godlewska
Szanowny Panie Wójcie.
Mam do Pana dwa pytania. Nie mogę uzyskać jednolitej odpowiedzi w Urzędzie.
Czy domek z drewnianych desek o pow. do 35 m2 stojący na betonowych słupkach jest budynkiem. Nie ma tam wody i kanalizacji. Płacę za niego podatek od początku jego istnienia, a słyszałam od znajomych architektów, że nie jest to budynek i powinnam dostać zwrot podatku za 5 lat wstecz. Sprawa wynikła, przy otrzymaniu deklaracji śmieciowej. Też nie mam dojazdu do działki, ponieważ sąsiad nie chce nas wpuszczać, bo posiał trawę za ogrodzeniem. W innych urzędach odpowiadają, że nie jest budynkiem.
Drugie pytanie. Czy za domek letniskowy płacę za śmieci - za jedną osobę, jak mieszka tylko jedna przy segregacji śmieci 72 zł za rok czy 144zł?
Rada Gminy podjęła uchwałę określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, która kształtuje się na poziomie:

6,00zł/ mieszkańca/ miesiąc za odpady segregowane

12,00zł/ mieszkańca/ miesiąc za odpady nie poddane segregacji

Bardzo proszę o pilną odpowiedź, ponieważ nie wiem co robić z deklaracją. Do tej pory wywoziłam śmieci do Warszawy.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-12 15:54:18
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są nieruchomości lub obiekty budowlane m.in. w postaci budynków lub ich części. Przy czym, dany obiekt budowlany jest opodatkowany jako budynek wówczas, gdy ma cechy wynikające z ustawowej definicji budynku zawartej w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - „budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”
Obiekt budowlany trwale połączony z gruntem to taki obiekt, którego obciążenia przenoszone są na grunt (podłoże) przez konstrukcję techniczną tzn. fundamenty, w postaci ław fundamentowych, stóp fundamentowych lub pali.
Budynkiem trwale związanym z gruntem jest budynek, którego nie można od gruntu oderwać bez jego uszkodzenia i nie jest to obiekt wzniesiony do tzw. przemijającego użytku.
Należy oceniać, czy obiekt jest stabilnie umiejscowiony w przestrzeni, tzn. czy jest on po prostu stabilnie - czyli "trwale" - umiejscowiony w gruncie, w ten sposób, że stanowi w miarę ustabilizowany element przestrzeni. Chodzi tu o pewną fizyczną stabilność przejawiającą się w tym, że obiekt ten byłoby trudno przemieścić z tego miejsca w inne. Przemieszczenie może być technicznie możliwie, ale nie byłoby czymś standardowym, codziennym.
Opodatkowaniu podlegają wszystkie „budynki” bez względu na ich powierzchnię (zwolnienie z opodatkowania budynków o powierzchni zabudowy do 35 m 2 obejmuje jedynie te położone na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych)
Mając na uwadze powyższe jeżeli wspomniany przez Panią „domek letniskowy” nie spełnia wymogów w/w definicji a tym samym nie jest budynkiem, nie podlega opodatkowaniu. W celu dokonania korekty wysokości podatku należy złożyć wypełniony formularz „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego” wraz z dokumentami potwierdzającymi że domek nie posiada cech budynku w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (np. projekt, opinia biegłego).
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kołbiel nr XII/90/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe jedynie przez część roku wynosi 144,00zł w przypadku segregacji odpadów lub 288,00zł jeśli odpady są nie segregowane Jest to ryczałtowa stawkę za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe.
Opłata ta ma charakter ryczałtowy bez ustalania okresu przebywania na danej nieruchomości i faktycznego czasu wytwarzania odpadów na niej czy ustalania faktycznie wytworzonej ilości odpadów i nie jest ona liczona proporcjonalnie do okresu przebywania na nieruchomości.
Zasadniczo nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie są wykorzystywane do zamieszkiwania, tylko w celu czasowego przebywania w związku z wypoczynkiem. Dlatego też są zaliczane do kategorii nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają na nich odpady komunalne. Istotne jest tu nie przeznaczenie nieruchomości (np. w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego), tylko faktyczne funkcje, jakie pełnią, faktyczny sposób ich wykorzystania. Jeżeli nieruchomości te są wykorzystywane w celu zamieszkiwania – wówczas podpadają pod kategorię nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w stosunku do których gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych. W takim też przypadku właściciel nieruchomości jest obowiązany ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawek określonych dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a nie stawkę ryczałtową. Istotny dla powstania tego obowiązku jest bowiem stan faktycznego zamieszkiwania.

Pozdrawiam
Adam Budyta
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-27 00:55:32, przez Rodzic dziecka z rocznika 2011
Szanowny Panie Wójcie,
zwracam się z prośbą o udzielenie oficjalnej informacji na temat miejsca dalszej edukacji dzieci urodzonych w roku 2011, czyli sześciolatków. Do zadań własnych gminy należy m.in. edukacja publiczna i wszelkie decyzje z nią związane. Z tego co mi wiadomo, 6-latki mogą kontynuować ˝naukę˝ w przedszkolu bądź też w oddziale przedszkolnym w szkole, czyli tzw. szkolnej zerówce. Mamy koniec miesiąca marca, a w kwestii dalszego ˝losu˝ sześciolatków nam rodzicom, wiadomo niewiele. Od 27 marca rodzice dzieci urodzonych w latach 2012 oraz 2013 mogą składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. A co rocznikiem 2011? Dlaczego informacja odnośnie powyższej kwestii nie jest podana do publicznej wiadomości?
Proszę o odpowiedź wraz z uzasadnieniem decyzji w powyższej sprawie.
Rodzic dziecka z rocznika 2011
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-29 15:59:12
Szanowny Rodzicu dziecka z rocznika 2011
w związku z art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60) organ prowadzący określa terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz klas I szkół podstawowych do dnia 15 kwietnia 2017 roku. Na najbliższej Sesji Rada Gminy Kołbiel podejmie uchwały w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2017/2018. Po podjęciu uchwał Wójt Gminy Kołbiel wyda stosowne zarządzenia w sprawie realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego (dzieci urodzonych w 2011r.). Dokładne terminy, kryteria i procedury składania wniosków oraz zgłoszeń zostaną podane w poniedziałek 03.04.2017r. Informacje zostaną zamieszczone na stronie Gminy Kołbiel oraz w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel.
z uszanowaniem
Adam Budyta
Wójt Gminy
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-19 18:13:59, przez mieszkanie ul. Starowiejskiej
Witam,
Szanowny Panie Wójcie. Proszę o informację co należy uczynić w sytuacji gdy po ulicy wałęsają się agresywne 2 psy mieszańce (1 czarny krótkowłosy, 2 rudy podpalany krótkowłosy), atakują przechodzących i rowerzystów, dzieci. Czy UG posiada możliwości działania w tym zakresie, np. zmotywowania ich właścicieli lub odłowu wspomnianych zwierząt zanim dojdzie do nieszczęścia. proszę o odpowiedź na forum.
Mieszkaniec.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-02-28 15:53:51
Witam,
Do zadań własnych gminy należy opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Osoba, która napotka porzucone zwierzę domowe ma obowiązek powiadomić policję lub Urząd Gminy, na terenie której znajduje się zwierzę.
W przypadku zwierząt posiadających właściciela, to właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 856z późn zm) w art. 10a ust. 3 i 4 zabrania puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz ten nie dotyczy ogrodzonego terenu prywatnego. Taką sytuację należy zgłosić na posterunek policji gdyż, wykroczenie to zgodnie z art. 37 w/w ustawy podlega karze aresztu lub grzywny.
W związku z Pana zgłoszeniem pracownik Urzędu kilkukrotnie był na ul. Starowiejskiej, jednak psy nie zostały zlokalizowane. W przypadku gdyby sytuacja się powtórzyła proszę o kontakt telefoniczny z pracownikiem Urzędu Gminy tel. 25/757 39 92 wew 4
z uszanowaniem
Adam Budyta
Wójt Gminy
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-13 15:25:16, przez mieszkaniec gminy Kołbiel
Witam mam pytanie czy gmina ma w planach dofinansowanie do wymiany ogrzewania na PIEC EKO
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-01-20 15:12:01
Witam,
Gmina poczyniła pierwsze kroki w sprawie dofinansowania do wymiany pieców. Od 23 stycznia do 3 lutego 2017 przyjmowane będą wnioski dla osób zainteresowanych modernizacją źródeł ciepła. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dotacji z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kołbiel.
Z poważaniem
Adam Budyta
Wójt Gminy
 
Pytanie zadane dnia 2016-08-30 23:50:46, przez Michał Krasiński
Szanowny Panie Wójcie.
Jak długo mieszkańcy ul.Leśnej( niestety już tylko z nazwy ,bo lasu już nie ma )będą znosić wycinkę drzew , która jest prowadzona w sposób uciążliwy dla mieszkańców . Hałas pił pod naszymi oknami a przede wszystkim maszyny kruszącej konary i karpy , która pracuje od godz 6 do 22( a ostatnio do 22.30)jest nie do zniesienia . Prace trwają także w niedzielę . Czy firma wykonująca wycinką drzew dostała takie wytyczne , a może po prostu brak nadzoru nad pracami z ramienia Gminy skutkuje takim sposobem prowadzenia wycinki?
Jeśli tak wygląda początek rozpoczętej inwestycji to ze strachem oczekujemy następnych etapów budowy ˝wspaniałego obiektu sportowego˝.
Z poważaniem
Michał Krasiński
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-09-07 16:05:51
Szanowny Panie Michale ,
Z góry za wszystkie uciążliwości wynikające z prowadzonych prac muszę przeprosić naszych mieszkańców . Teren budowy – Pan jako budowlaniec to wie – został przekazany firmie do oczyszczenia . W tej chwili do momentu oddania terenu po skończonej pracy zarządzającym jest firma , która wygrała przetarg na roboty. Omawialiśmy przed pracami możliwość pracy w niedzielę , ale moje stanowisko było w tej sprawie następujące – niedziela jest dla wszystkich dniem odpoczynku .
Myślę , że praca do tak późnej godziny spowodowana była chęcią zabrania maszyny następnego dnia i zakończenie rozdrabniania . Także rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach poczyniło przyspieszenie prac , by jak najmniej przeszkadzać uczniom i nauczycielom w nauce . Mam nadzieję, że niedługo zakończą się uciążliwe prace dla mieszkańców spowodowane wycinką i przygotowaniem terenu dla obiektów sportowych . Jeszcze raz przepraszam za niedogodności spowodowane pracami .
Z uszanowaniem
Adam Budyta
Wójt Gminy
 
Pytanie zadane dnia 2016-06-21 22:28:49, przez Jacek Dąbrowski
Szanowny Panie Wójcie
Z czego wynika tak wysoka opłata za wywóz śmieci z dzialek rekreacyjnych.Jak większość działkowiczów z działki korzystam tylko w okresie wiosenno-letnim i to nie codziennie tylko w weekendy i czasami urlop.Ilość śmieci jakie ˝produkuję˝ jest tak minimalna że nie opłaca się zbierać ich w tych wielkich worach tylko wywożę do Warszawy.W Warszawie gdzie spędzam ponad 80% czasu za wywóz śmieci płacę 120 zł/rok.Czy wynika to z tego ze jak kogoś stać na ˝luksus˝ posiadania działki to można z niego ciągnąć forsę ile wlezie?Czy stali mieszkańcy gminy którzy ˝produkują˝ 5 - 6 razy więcej śmieci tez płacą tyle samo?

Z poważaniem Jacek Dabrowski
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-07-19 10:49:55
Panie Jacku,
Opłata za odbiór odpadów z działek letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele - rekreacyjno wypoczynkowe stanowi, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 poz. 250), ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Jej wysokość nie zależy zatem ani od ilości osób przebywających w różnym czasie na takiej nieruchomości, ani od czasu tego przebywania. Jest ona uśredniona dla wszystkich nieruchomości rekreacyjno wypoczynkowych na terenie Gminy. Pragnę tez zwrócić uwagę, że wymieniona wyżej ustawa zabrania wykorzystania środków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pozdrawiam
Adam Budyta
Wójt Gminy Kołbiel
 
Pytanie zadane dnia 2016-06-14 16:39:32, przez Nowicki Krzysztof
Witam pana i zapraszamy na skontrolowanie naszej drogi bo na wożą jakiś gruz z folia i cegła Lubice 2 pozdrawiam
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-06-15 13:44:30
Witam Pana,
dziękuję za informację . Skontrolujemy drogę .
z uszanowaniem
Adam Budyta
Wójt Gminy
 
Pytanie zadane dnia 2016-06-03 09:32:32, przez Bogusława Kaniewska
Dzień dobry Panie Wójcie. W obecnej chwili realizowana jest inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Borków, Rudno, Rudzienko. Została wybudowana już sieć kanalizacji sanitarnej w m. Borków, trwają również prace związane z budową sieci kanalizacyjnej w m. Rudzienko, tak więc do wykonania pozostanie m. Rudno. Proszę o informację kiedy prace będą wykonywane w omijanej przez Gminę miejscowości tj.Rudnie i jaki jest realny koszt doprowadzenia sieci dla gospodarstwa domowego.
Z poważaniem, mieszkanka Rudna.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-06-07 14:59:33
Szanowna Pani Bogusławo,
Z przyjemnością informuję , że Gmina Kołbiel realizuje zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borków , Rudno i Rudzienko . Już wykonano kanalizację w Borkowie .tzw. Małym Rudnie , Rudzienku – ul. Boczna . W najbliższych dniach rozpocznie się budowa w Rudzienku . Trochę później w Rudnie . Później dlatego, żeby można było złożyć wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji ze środków zewnętrznych . Z uwagi na duże koszty inwestycji zmuszeni jesteśmy podzielić inwestycję na etapy . Nie mogę zgodzić się , że Rudno jest omijane – tak mi się zdaje , że tzw. Małe Rudno to część Rudno a nie Borkowa .
Rozpoczęcie prac związanych z  przetargiem i dalej z budową mogą rozpocząć się dopiero po złożeniu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego . Nie znamy jeszcze terminu składania wniosków . Z tej przyczyny nie mogę określić jeszcze daty rozpoczęcia budowy . Jeśli chodzi o koszty , będą znane zapewne w momencie rozpoczęcia budowy kanalizacji w Rudnie . Na przykładzie Rudzienka mogę powiedzieć , ze temat ten będzie omawiany na najbliższym spotkaniu z mieszkańcami . Zostaną tam przedstawione prace firmy budującej kanalizację . Analogicznie będzie w miejscowości Rudno .

Z uszanowaniem
Adam Budyta
Wójt Gminy Kołbiel
 
Pytanie zadane dnia 2016-03-10 11:40:14, przez mieszkanka gminy
Witam!
Kiedy w naszej gminie zostanie rozpoczęte wydawanie wniosków dotyczacych programu 500+. Kiedy ruszą pierwsze wypłaty.
Pozdrawiam.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-03-15 09:24:31
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli w odpowiedzi na Pani e-maila informuje, iż na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kołbieli została umieszczona informacja odnośnie świadczenia wychowawczego „500+” oraz wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z innymi dokumentami.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego są wydawane w Urzędzie Gminy w pokoju nr 20 (I piętro).
Rozpatrzenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonego w terminie 01.04.-01.07.2016r. ( tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Jolanta Zduńczyk
Kierownik GOPS
 
Pytanie zadane dnia 2016-01-12 16:26:22, przez Monika
Witam, mam pytanie odnośnie podziału działek znajdujących się w Kołbieli (na tzw. działkach)które usytuowane są w stronę miejscowości Władzin. Kiedy nastąpi ich podział oraz w jakich latach planowane są prace dotyczące tych działek doprowadzenie wody, energii itd ?
 
Szanowna Pani ,
Teren usytuowany za istniejącymi działkami w  stronę miejscowości Władzin objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - teren budownictwa jednorodzinnego w północno - wschodniej części miejscowości Kołbiel Uchwała Nr XVII/92/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 20 kwietnia 2012 roku . Następny etap do wykonania to scalenie i podział na działki , są to wysokie koszty i w związku z tym właściciele działek powinni współuczestniczyć w finansowaniu. Uzbrojenie terenu może być wykonane po scaleniu i podziale na działki .
z poważaniem
Barbara Chlebicka
Inspektor ds. architektury i zagospodarowania przestrzennego
 
Pytanie zadane dnia 2015-12-28 15:19:29, przez Łukasz
Witam,
Kiedy miejscowość Kąty zostanie podłączona do kanalizacji? Proszę o podanie jakieś zbliżonej realnej daty.
Pozdrawiam
 
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że w chwili obecnej realizowana jest inwestycja o nazwie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Borków, Rudno, Rudzienko", została wybudowana już sieć kanalizacji sanitarnej w m. Borków, trwają również prace związane z budową sieci kanalizacyjnej w m. Rudzienko, tak więc do wykonania pozostanie m. Rudno, po skończeniu w/w inwestycji, będą prowadzone dalsze prace związane z budową sieci kanalizacyjnej na terenie naszej gminy.
Natomiast w kwestii terminu budowy sieci kanalizacyjnej w m. Kąty, z uwagi na brak projektów oraz uwarunkowanie inwestycji w dużej mierze od pozyskanych środków zewnętrznych, nie jestem w stanie podać dokładnego terminu realizacji przedmiotowej inwestycji.
Z uszanowaniem
Ewa Mazek
Zastępca Wójta
 
Pytanie zadane dnia 2015-05-10 20:09:45, przez Zakłopotany Podróżny
Witam,
zwracam się z pytaniem czy istnieje możliwość umieszczenia znaków które wskazywałyby osobą które poszukują nieudolnie stacji PKP KOŁBIEL na terenie miejscowości, jak powszechnie wiadomo stacja znajduje się we wsi Karpiska, wiele osób ma problem z dojechaniem tam, błędnie myślą, że stacja znajduję się Kołbieli.
 
W odpowiedzi na pytanie, informuję, że zwrócimy się do GDDKiA z prośbą o ustawienie przy trasie DK50 na wysokości miejscowości Karpiska, znaków informujących o zlokalizowanej w tej miejscowości stacji kolejowej.
z uszanowaniem
Adam Budyta
Wójt Gminy
 
Pytanie zadane dnia 2015-03-01 12:52:32, przez mieszkancy wsi czlekowka
Panie wojcie dlaczego wybory soltysa we wsi Czlekowka maja odbyc sie w dzien powszedni? Czy chodzi o niska frekwencję? Teraz wszyscy pracuja wiec lepiej byloby zorganizowac w sobote lub niedzielę. Dlaczego nigdzie nie ma na ten temat wzmianki. Powinno byc ogloszenie na 1 miesiac przed wyborani. Czyz nie ?
 
Szanowna Pani,
Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich Sołectw Gminy Kołbiel została uchwalona przez Radę Gminy w dniu 27 luty 2015 r. zgodnie , z którą Wybory należy przeprowadzić do dnia 31 marca 2015 r . Sołectw w naszej gminie jest 29 i zgodnie z przygotowanym harmonogramem jedne odbędą się w soboty i niedziele , inne w pozostałe dni tygodnia . Sołectwo Człekówka nie jest jedyne , w którym wybory odbędą się w dniu powszednim . Wybory w Człekówce odbędą się 24.03.2015 o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej .
Mam nadzieję , że mimo niedogodnego terminu uda się Pani wziąć udział w wyborach , na które serdecznie zapraszam .

z poważaniem
Ewa Mazek
Zastępca Wójta
 
Pytanie zadane dnia 2015-02-17 10:12:08, przez Władysława Stanisz
Szanowny Panie Wójcie
Odebrałam od Pana Sołtysa decyzję w sprawie podatku. Do tej pory otrzymywaliśmy z mężem jedną decyzję, teraz są dwie, na każde z nas osobno, w osobnych kopertach. Tam, gdzie jest współwłasność, są dwie osobne decyzje.
Chciałabym zapytać, czy jest jakieś racjonalne wytłumaczenie tego marnowania papieru.
Chyba, że każde z nas ma zapłacić za swoją decyzję.
Z poważaniem
Władysława Stanisz
 
Szanowna Pani,
Zgodnie z art. 3 ust. 4 tej ustawy jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. W obowiązującym stanie prawnym małżonków traktuje się tak, jak innych współwłaścicieli, bowiem nie obowiązuje już przepis stanowiący, że małżonkowie łącznie są zobowiązani do zapłacenia podatku od nieruchomości. Oznacza to, że każdy z małżonków jako współwłaściciel solidarnie odpowiedzialny za zobowiązanie podatkowe powinien otrzymać jeden egzemplarz decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za nieruchomość będącą we współwłasności (podobnie jak w przypadku współwłasności, gdy współwłaścicielami nie są małżonkowie).

Przepisy dotyczące odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stanowią, że wierzyciel (organ podatkowy) może żądać całości lub części świadczenia (uiszczenia należnego podatku) od wszystkich dłużników łącznie lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych, przy czym aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani (art. 366 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że zapłata w całości podatku przez jednego ze współwłaścicieli (jednego małżonka) powoduje, że drugi współwłaściciel nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku. Zgodnie z art. 91 ustawy Ordynacja podatkowa do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dla zobowiązań cywilnoprawnych. Następnie przepis art. 92 tej ustawy stanowi, że solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe ponoszą ci podatnicy, którym doręczono decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego. Tak więc doręczenie decyzji tylko jednemu współwłaścicielowi (małżonkowi), powoduje, że tylko na nim będzie ciążyło zobowiązanie podatkowe. Od drugiego współwłaściciela (małżonka), do czasu doręczenia mu decyzji, nie będzie można wymagać i egzekwować podatku. W przypadku zapłaty podatku w podwójnej wysokości powstaje nadpłata, która podlega zwrotowi, zgodnie z przepisami ww. ustawy Ordynacja podatkowa.

z poważaniem
Karol Kubajek
Inspektor ds. Wymiaru podatku
 
Pytanie zadane dnia 2015-01-16 13:18:35, przez Mirosław Mlącki
Szanowny Panie Wójcie
Mam pytanie dotyczace ulicy Słonecznej w Kołbieli normalnie nie da sie iśc ta droga a co dopiero jechać samochodem,czy są jakies pomysły na zrównanie tej drogi,badz utwardzenie(kostka,asfalt)
 
Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję , że w chwili obecnej w budżecie gminy na rok 2015 nie zostały przewidziane środki na wykonanie nawierzchni utwardzonej na ul. Słonecznej w miejscowości Kołbiel . Przedmiotowa droga będzie naprawiana w ramach bieżącego utrzymania dróg w 2015 r.
z uszanowaniem
Adam Budyta
Wójt Gminy Kołbiel
 
Pytanie zadane dnia 2015-01-09 10:24:20, przez Anna Koper
Szanowny Panie Wójcie,
bardzo proszę o informację, jak często jest sprawdzana nasza woda i jaki jest jej skład oprócz żelaza, które jest chyba w jakiejś astronomicznej ilości. Woda jest wyjątkowo niesmaczna, a po zrobieniu herbaty zostaje ogromny osad w szklance.
Czy aby na pewno możemy ją pić bez gotowania?
pozdrawiam
 
Szanowna Pani,
w odpowiedzi na Pani pytanie informuje, że woda z Stacji Uzdatniania Wody w m. Bocian jest stale monitorowana przez Inspekcję Sanitarną w Otwocku, próbki pobierane są według ustalonego harmonogramu 5 razy w ciągu roku, z czego raz w roku parametry próbek badane są w zakresie monitoringu przeglądowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417, z póź. zm.).
Natomiast w kwestii sumarycznej zawartości wapnia i magnezu (twardość ogólna) wynosi ono 235 mg/CaCO3 więc woda oceniania jest jako średnio twarda, zawartość żelaza wynosi 200 µg/l a wynik ten jest w pełni akceptowalny zgodnie z wyżej cytowanym rozporządzeniem,
Z uszanowaniem
Adam Budyta
Wójt Gminy
 
Pytanie zadane dnia 2014-11-08 11:33:59, przez Kasia K
Panie wójcie na jaką kwotę zadłużona jest nasza gmina, oraz kiedy zostaną spłacone wszystkie kredyty gminy, jakie są roczne przychody gminy.
 

1. Planowane zadłużenie Gminy na 31.12.2014 wynosi 2.545.193,00 zł.
2. Spłata ostatnich rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przypada na 2019 r.
3. Myślę, że chodzi o dochody roczne gminy Kołbiel:
- po ostatnich zmianach w budżecie plan dochodów budżetowych wynosi 23.946.606, 00 zł.

Skarbnik gminy Kołbiel
Hanna Michalska
 
Pytanie zadane dnia 2014-10-07 19:02:56, przez Patryk Szostak
Szanowny Wójcie

Chciałbym się dowiedzieć czy mieszkańcy działek we wsi Sufczyn (droga prowadząca do wsi Gocław) zostaną podłączeni do miejskiego ciągu wodno-kanalizacyjnego ?
Czy zostanie pociągnięty asfalt do końca w/w działek i czy w końcu zostaną przydzielone ulice ?
 
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że w chwili obecnej prowadzone są prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w m. Borków, Rudno, Rudzienko. Po zakończeniu w/w inwestycji zostaną prowadzone dalsze prace związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej na pozostałe miejscowości znajdujące się na terenie naszej Gminy.
Natomiast w kwestii wykonania nawierzchni asfaltowej na wspomnianym przez Pana odcinku drogi, informuję, że należy składać wnioski o umieszczenie przedmiotowego zadania w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Kołbiel oraz budżecie Gminy Kołbiel na przyszłe lata.
Ponadto w sprawie nadania nazw ulic informujemy, że nadanie nazw może nastąpić na wniosek Rady Sołeckiej po uzyskaniu pozytywnej zgody mieszkańców wsi.
z uszanowaniem
Adam Budyta
Wójt Gminy
 
Pytanie zadane dnia 2014-10-06 10:03:07, przez Jacek Dąbrowski
Szanowny Panie Wójcie
Jaki jest stan formalno-prawny odnośnie palenia ogniska na własnej działce rekreacyjnej.Oczywiście nie chodzi o palenie opon , plastików lub innych śmierdzących odpadów ale o ognisko przy którym dzieciaki mogą upiec sobie kiełbaski.Kiedyś jeden z sąsiadów krzyczał że nie wolno palić żadnych ognisk ale jak sam rozpalił grilla przy pomocy nasączonych chemią rozpałek to smród był większy niż trochę dymu z mojego ogniska.
Pozdrawiam - Jacek Dąbrowski
 
Szanowny Panie Jacku,
W odpowiedzi na Pana pytanie niniejszym informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) w obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się, a w szczególności:
• rozpalanie ognia lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych (§ 4 ust. 1 pkt 5),
• składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu (§ 4 ust. 1 pkt 6)
• używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych (§ 41 ust. 3),
• wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru (w tym rozniecanie ognia w miejscach nie wyznaczonych do tego celu) w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów (§ 40 ust. 1).
W związku z powyższym, jeżeli nie dojdzie do naruszenia m.in. nadmienionych powyżej przepisów oraz zostaną zachowane odpowiednie środki ostrożności, to palenie ognisk na terenie posesji nie będzie stanowić naruszenia przepisów przeciwpożarowych.

Zaznaczam jednak, iż zgodnie art. 30 ust. 1 z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r poz. 21 z późn. zm.) zabrania się przetwarzania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami. Wyłączenia od tej reguły stanowią ust. 2 ww artykułu.
Zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach, dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów.

Z uszanowaniem
Adam Budyta
Wójt Gminy
 
Pytanie zadane dnia 2014-09-15 14:00:46, przez mieszkaniec gminy Kołbiel
Witam.
Zwracam się z pytaniem kiedy będzie można składać wnioski o przekwalifikowanie działek rolnych na rekreacyjne na terenie gminy Kołbiel??
 
Szanowny mieszkańcu,
Gmina zmienia " Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania " dla gminy Kołbiel . Po uchwaleniu studium dalszym etapem będzie zmiana planu zagospodarowania przestrzennego , obecnie nie można określić , jakich miejscowości będzie dotyczyć zmiana planu zagospodarowania i w jakim terminie . Po podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego mieszkańcy gminy zostaną powiadomieni w formie obwieszczenia ( biuletyn informacji publicznej , linia otwocka ) o terminie składania wniosków do zmiany planu .
z uszanowaniem
Adam Budyta
Wójt Gminy
 

[ strona: 1 2 3 4 z 4 ] >> koniec
Jesteś 511946 osobą,
która odwiedza nasz portal.
  
Urząd Gminy w Kołbieli,
Szkolna 1, 05-340 Kołbiel, woj. mazowieckie
email: gmina_kolbiel@wp.pl
NIP: 822-10-20-459, Regon: 000539006
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@ zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x