Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Strona główna
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Zmień kontrast
Zmień rozmiar czcionki

Aktualności

 
2017-05-12

XXVI Sesja Rady Gminy Kołbiel

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Przewodniczący Rady Gminy Kołbiel działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r.o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z pón.zm./

 

z w o ł u j e      XXVI SESJĘ RADY GMINY  Kołbiel

na dzień  19 maja 2017 r. o godz. 1600

 

            Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy – sala nr 13

 

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie obrad.
  2. Uwagi do proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Gminy Kołbiel.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
  5. Sprawozdanie Wójt Gminy  z realizacji Programu współpracy Gminy Kołbiel   z organizacjami pozarządowymi                  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

    -  zmian w budżecie Gminy na rok 2017;

    -  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel

        na lata 2017-2020;

    -   zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z  Wojewódzkiego Funduszu                                                                         

       Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie;

  -   powołania dla Sołectwa Bocian inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości

      i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

    -  przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla Gminy Kołbiel;

    -  uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kołbiel

        na lata 2017-2019;

    -   programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

        zwierząt na terenie Gminy Kołbiel w 2017 roku;

   -    przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

        zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel;

   -    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

         przestrzennego gminy Kołbiel.

7.   Zapytania, interpelacje, wolne wnioski.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9.  Zamknięcie obrad.  

 

Proponowane jest dodanie po pkt 3, punktu "Wystąpienie Przedstawicieli GDDKiA              w sprawie budowy drogi krajowej S17.”

 

                                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                         Waldemar Kloch

 

 

 

Adam Budyta
 
Jesteś 501972 osobą,
która odwiedza nasz portal.
  
Urząd Gminy w Kołbieli,
Szkolna 1, 05-340 Kołbiel, woj. mazowieckie
email: gmina_kolbiel@wp.pl
NIP: 822-10-20-459, Regon: 000539006
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@ zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x