Zamknij
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Strona główna
Zmień kontrast
Zmień rozmiar czcionki

Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy

 

 

Z dniem 1 lipca 2013r. wejdą w życie przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Poz. 391), do tego dnia Gmina Kołbiel zobowiązana jest wprowadzić system gospodarki odpadami komunalnymi, polegający na przejęciu odpowiedzialności przez Gminę Kołbiel za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie tychże odpadów.

 

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele nieruchomości, na których odpady powstają sezonowo, zobowiązani są do złożenia deklaracji zawierającej informację  o liczbie osób zamieszkujących gospodarstwo domowe w terminie do dnia 30 kwietnia 2013r.

 

Druk deklaracjimożna pobrać tutaj - DEKLARACJA

Ważną informacją będzie decyzja o segregowaniu odpadów, która pozwoli zmniejszyć opłatę.

Na terenie Gminy Kołbiel opłata naliczona zostanie od ilości  mieszkańców, również tych nie zameldowanych a pozostających na terenie  gminy

Rada Gminy podjęła uchwałę określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, która kształtuje się na poziomie:

    6,00zł/ mieszkańca/ miesiąc  za odpady segregowane

  12,00zł/ mieszkańca/ miesiąc za odpady nie poddane segregacji

 

Opłata wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, w kasie urzędu bądź przelewem na rachunek bankowy: B.S. Mińsk Mazowiecki o/Kołbiel

19 9226 0005 0055 0808 2000 0010

Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 10 lipca 2013 r.

Odpady segregowane należy gromadzić w workach o pojemności  120 l z podziałem na frakcję:

·         papier, tektura, opakowania wielomateriałowe (opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych rodzajów materiałów);

·         szkło;

·         metal;

·         tworzywa sztuczne;

·         pozostałe odpady z segregacji (czarny worek)

 

Surowce wtórne (papier, tektura, opakowania wielomateriałowe, szkło, metal, tworzywa sztuczne) będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości rekreacyjnych jeden raz w miesiącu.

Natomiast pozostałe odpady z segregacji (czarny worek), będą odbierane dwa razy w miesiącu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W przypadku właścicieli nieruchomości czasowo zamieszkałych (rekreacji), odpady będą odbierane dwa razy w miesiącu w okresie od kwietnia do września.

 

Pozostałe odpady:

·         przeterminowane leki, chemikalia;

·         zużyte baterie i akumulatory;

·         zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

·         zużyte opony;

·         odpady wielkogabarytowe

 

odbierane będą od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym.

Odpady zielone będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością dwa razy w miesiącu  w okresie  od 1 kwietnia do 30 listopada.

 

Adam Budyta
Jesteś 511951 osobą,
która odwiedza nasz portal.
  
Urząd Gminy w Kołbieli,
Szkolna 1, 05-340 Kołbiel, woj. mazowieckie
email: gmina_kolbiel@wp.pl
NIP: 822-10-20-459, Regon: 000539006
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@ zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x